Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
 
 
 
 
 
Hatha Yoga Flow 19:30 - 20:45 Marcel Bot 
 
 
Yin Yoga 09:00 - 10:15 Marcel Bot